Profil společnosti ELBA Kovy a.s.


Současnost

Pracovníci společnosti si velmi zakládají na profesionálním přístupu jak k dodavatelům tak především k zákazníkům. Heslem společnosti je: „Spokojený zákazník je náš trvalý cíl.“

Snahou a cílem všech pracovníků společnosti je udržovat a dále rozvíjet dlouholetá obchodní partnerství založená na osobních kontaktech se zákazníky a individuálním přístupu ke každému zákazníkovi. K dlouholetým zákazníkům patří významné české společnosti z oblasti kovoobrábění, kovárenství a jiné kovovýroby a společnosti z oblasti výroby nízkonapěťových zařízení.

K nejvýznamnějším zákazníkům v oblasti dodávek vodičů, trakčních armatur a přístrojů patří české a slovenské společnosti provozující systémy městské hromadné dopravy, drážní společnosti, montážní společnosti realizující zakázky od drážních společností či provozovatelů MHD nebo vlastníků energetických sítí a důlní společnosti.


Historie

Historie samotné společnosti ELBA Kovy a.s. není zatím ještě příliš dlouhá, ale samotná obchodní činnost se sortimentem z barevných kovů může navazovat na již dvacetiletou historii. Zakladatelé a majitelé společnosti ELBA Kovy a.s. začali totiž obchodovat se sortimentem z barevných kovů již v roce 1993, kdy vzniklo výhradní obchodní zastoupení pro ČR tehdejšího nejvýznamnějšího výrobce polotovarů z barevných kovů (měď a mosaz) v celém bývalém Československu a sice Povážských strojíren a.s., odštěpného závodu Farmet.

Po skončení smlouvy o obchodním zastoupení Povážských strojíren pokračovala obchodní činnost s barevnými kovy velmi úspěšně dlouhá léta pod hlavičkou ELBA Čechy a.s. (1995-2007). V této společnosti bylo v roce 1995 zřízeno středisko „Barevné kovy“, kde zaměstnanci navázali na předchozí obchodní činnost a dále ji úspěšně rozvíjeli. Byly navázány kontakty s novými významnými evropskými výrobci polotovarů z barevných kovů a vodičů a následně uzavřeny dohody o jejich zastupování v ČR.

V roce 2007 pak došlo k zásadnímu rozhodnutí majoritního akcionáře společnosti ELBA Čechy a.s. (slovenský výrobce energetických a trakčních armatur ELBA a.s. Kremnica) o vyčlenění a přenesení všech činností, které nesouvisely s prodejem výrobního programu ELBY a.s. Kremnica, do samostatných firem. V prosinci 2007 byla tak založena společnost ELBA Kovy a.s. a tak již od ledna 2008 obchodní činnost s barevnými kovy probíhá výlučně pod hlavičkou této společnosti.


Úřední deska společnosti

Valná hromada společnosti se konala dne 10. 6. 2021

zápis k nahlédnutí zde